بررسی عناصر داستانی در داستان «با شُبِیْرو» اثر محمود دولت‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهر کرد

چکیده

امروزه یکی از انواع ادبی مهم، داستان و داستان نویسی است. موضوع این مقاله نقد و بررسی عناصر داستانی، اعم از مقدمه یا شروع، توصیف، راوی، اپیزود داستانی، بحران و سرنوشت است. در این خصوص پس از معرفی نویسنده و آثار داستانی وی به بررسی عناصر داستانی، در داستان «با شُبِیْرو» پرداخته می‌شود. مآخذ این تحلیل، آثاری چون دستور زبان اثر احمد اخوت، هنر داستان نویسی اثر ابراهیم یونسی و … می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of fiction "Ba shobeiroo" by Mamud Dolat Abadi

نویسنده [English]

  • seyedjamalodin mortazavi
چکیده [English]

Today , one kind of important literary is writing story. The subject of this article is analysis of story elements in clued: preface or beginning, narrator description, narrative, episode, crisis and fate. After introducing of writer and his works , we deal with analysis of narrative elements in story (Iba shobeiroc». The reference of this analysis is works such as: grammer of story.Ahmad okhovat. art of writing story .Ebrahim yoonesi. and some other reference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dolat Abadi Mahmud
  • Fiction Literature
  • Bashobeiroo