تأملی بر شعر انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه شهرکرد

چکیده

شعر فارسی در جریان انقلاب اسلامی پای در عرصه‌های نوینی نهاده؛ یا در کشاکش این رویداد بزرگ تاریخی شاهد بروز تحولات چشمگیر در آثار نظم و نثر فارسی هستیم. شاعران سه دهه پس از انقلاب اسلامی با الهام از تعالیم آسمانی قرآن کریم و رهنمودهای حیات‌بخش حضرت امام خمینی (ره) تغییرات شگرفی را در مضامین شعر ایجاد کردند؛ هدایت مفاهیم شعری به سمت ارزش‌های انسانی و اسلامی از جملة این تغییرات است. ساختارشکنی در فرم و قالب، هنجار گریزی، آمیختگی مضامین تغزلی با مضامین حماسی و احیای تفکرات عمیق دینی و روحانی از دیگر رویکردهای شعر انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Persian poetry after the revolution

نویسنده [English]

  • homayun alidusti
چکیده [English]

Persian poetry underwent a new phase in the course of the Islamic Revolution of Iran. During this great historical event, remarkable developments occurred in both Persian Poetry and Prose. During three decades of postrevolutionary period, poets inspired by the precepts of the holy Quran and Imam Khomeini's guidelines have made fundamental changes in poetry. These changes include orienting poetic concepts toward human and Islamic values, deconstrncting the form, deviating form the norms in terms of the integration of poetic concepts with epic concepts and reviewing profound spiritual and religious thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Poetry
  • Literary theme
  • Islamic values
  • Martyrdom culture
  • sacred Defense