نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه علامه

چکیده

در نوشتة حاضر، رمان تهران مخوف نوشتة مرتضی مشفق کاظمی نقد جامعه شناختی شده است. نگارنده ابتدا دیدگاه‌های منتقدان برجسته‌ای از قبیل هگل، لوکاچ و لوسین گلدمن را تبیین می‌کند؛ سپس بر مبنای نظریه‌های مذکور به نقد رمان تهران مخوف می‌پردازد. نتیجة به دست آمده از پژوهش حاضر، حاکی از آن است که نویسندة رمان، ساختارهای اثرش را از جریان روشنفکری غالب پس از انقلاب مشروطه و پیش از اقتدار رضاخان گرفته است. در واقع تهران مخوف روایتگر شکست انقلاب مشروطه و حمایت از تفکر استبداد منّور و دیکتاتور مصلح به شیوة هنری است. بدیهی است برای روشن شدن این فرضیه، نگارنده ناچار بوده است نگاهی گذرا به حوادث تاریخی مشروطه و کودتای سیدضیا و تمهید مقدمات ظهور دیکتاتور متجدد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological critisim of Tehran-e Makhuf

نویسنده [English]

  • morteza razaghpur

چکیده [English]

In this paper, the novel ofTehran-e Makhuf, written by Morteza Moshfeghe Kazemi, is critisized from the sociological perspective. The viewpoints of the prominent critics, such as Hegel, Lucas and Goldman are initially presented, and then on the basis of their theories, the criticism of the novel is offered. The conclusion derived from this research demonstrates that the novelist has structured his work based on the prevailing intellectual stream after the Mashrute movement and before Reza Khan's political authority. In fact, Tehran-e Makhof is an artistic narration of the defeat of the Mashrute movement and support of the idea of despotism. To do a more profound investigation, the researcher had to briefly look at the historical events of the Mashrute and the coup of Sayyid Ziya and the initial preparations for the emerge of a modem dictatorship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social novel
  • genetic structuralism
  • problematic hero despotism
  • bourgeois