نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب در سال تحصیلی ۱۳۵۵، « ترجمه اشعار و عبارتهای تازی تاریخ جهانگشای جوینی » بود. پس از آنکه از پایان نامه خود دفاع نمودم، دوستانی که لطفی بر بنده داشتند وقت و بی وقت به اینجانب توصیه می فرمودند تا با توجه به نیاز دانشجویان آن دستنوشته ها را به چاپ بسپارم، اما بنده به دلایلی رضا به این کار نمی دادم. در سال1373 دوست و همکار دانشمند جناب آقای دکتر احمد خاتمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با انتشار کتاب ارزشمند خود «شرح مشکلات تاریخ جهانگشای جوینی» بار این تکلیف در شماره نوزدهم نشریه «زبان ادب» یادداشتهای خود بر اشعار عربی جلد أول تاریخ جهانگشا را به بهانه بزرگداشت از مقام علمی و ادبی مرحوم علامه قزوینی رضوان الله تعالی علیه تقدیم خوانندگان گرانقدر نمودم، اکنون یادداشتهای جلد دوام تقدیم ادب دوستان میگردد امید است همچنان قبول افتد و در نظر آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Arabic Poems in Tarikh-e Jahangosha- ye Joveini (Volume 11)

نویسنده [English]

  • saeed vaaez

چکیده [English]

On the occasion of honoring the scientific and literary contributions of the late Allameh Qazvini, I published my notes on the Arabic Poems of the first volume of Tarikh-e Jahangosha-ye Joveini in Zaban-va Adab vol 7/ no 19 (spring) 1383/ 004 ). In the present article, I publish my notes on the Arabic poems in the second volume of the book. I hope that the study will shed more lights on the merits of the text.