نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی انشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آگاهی از ارتباط تنگاتنگ میان زبان و جامعه، زبانشناسان، جامعه شناسان زبان و حتی روانشناسان زبان را بر آن داشته است تا بر اساس چارچوب های اجتماعی جوامع مختلف، الگوهایی از رفتار های زبانی انسان بدست دهند و با این شیوه احتمالا بتوانند هم به عملکرد ذهن آدمی هر چه بیشتر و بهتر دست بیابند و هم با تکیه بر چار چوب هایی نظام مفید فرهنگی و جامعة شناختی جوامع زبانی گوناگون، گامی در رفع اشکالات ارتباطی از یکسو و ارائه راه کارهایی در زمینه ترجمه و نیز زبان آموزی بردارند. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با در نظر داشتن رابطه مستقیم میان زبان و ساختارهای ذهنی - فکری جامعه، مشخص نماید که تغییرات اجتماعی جوامع انسانی، اعم از تغییرات گسترده و عمیق، یا ناچیز و کم اهمیت تأثیر بسزائی بر زبان ان جوامع بگذارند با معرفی این تغییرات که می توانند در سطوح زبانی مختلفی مانند سطوح واژگانی، دستوری و حتی معنی شناختی و منظور شناختی اعمال شوند، نگارنده تلاش خواهد کرد تا مشکلاتی را که زبان آموزان و مترجمان در ارتباط با این عناصر زبانی و آموزش یا ترجمه آنها در برابر خود خواهند داشت به نمایش بگذارد و در صورت امکان راه حل هایی نیز در هر زمینه ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Changes and their Impact On Language and Translating

نویسنده [English]

  • kambiz mahmudzadeh

چکیده [English]

Sociologists and Psychologist have long been striving to provide behavioural patterns of human beings within social frameworks. Leaning on the direct relationship between Language and the mental structures of the society, the present paper intends to deal with the social changes, whether minor or major, and their obvious impact on the Language ofthe society as well as the conduct of translators and interpretors