ساخت منطقی و طرح یک مسئله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

در مطالعه زبان موضوعات بسیار اندکی وجود دارد که زبان شناسان در مورد آنان اتفاق نظر دارند. یکی از این موضوعات این است که جملات رابط آواها با معانی هستند. بلو مفیلد می نویسد در گفتار انسان آواهای مختلف معانی مختلفی دارند. مطالعه ارتباط میان آواهای ویژه با معانی ویژه مطالعه زبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Build logic and design of a problem

نویسنده [English]

  • mohamad rasekh