پیشینۀ فرآیند اشتقاق از دیدگاه دانشمندان مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هرگاه از مسائل زبانی و مباحث پیرامون آن سخن به میان می آید، توجه اهل فن و علاقه مندان به آراء و مکاتب غرب حلب می شود. کارکرد و دستاورد غریبان در این زمینه اگرچه بسیار گسترده و عمیق بوده است، اما دلیل موجهی برای نادیده انگاشتن بحثهای زبانی در میان دانشمندان شرقی و به ویژه اندیشمندان اسلامی نمی باشد، که البته تاکنون به هر دلیلی به طور جدی به آن پرداخته نشده است. چنانچه گذری بر این مباحث داشته باشیم، در خواهیم یافت که کم نیستند صاحبان اندیشه و نظر که دست کم در یکی چند از مباحث زبانی و کلامی کاری در خور ارائه نکرده باشند. چنانچه که بررسی در گستره این خواستار همت والا و نیازمند پشتکار و حوصله بسیار است، تا شاید بتوان از این پیکره پراکنده به شناختی پویا و منسجم دست یافت که ما را به سوی بسیاری از مسائل زبانی که امرو نیز تازگی دارند و یا می توانند مطرح شوند، رهنمون باشد آنچه در پی می آید، چکیده تلاشی است در این راستا که شادی جرقه انگیزه ای شود برای پژوهش بیشتر. از بحث هایی که در میان دانشمندان صدر اسلام مطرح بوده، بحث مناسبت طبیعی میان الفاظ و معنای آن در حالت بسط و ترکیب و دگرگونی صورت ها و ساخت آنها بوده است. در این مناسبت طبیعی از دلالت های ذاتی و اکتسابی و ارتباط آنها سخن به میان آمده است. دلالت اکتسابی دگرگونی در توان دلالت ذاتی و اصلی است، و حقیقت تفاوت میان این دو دلالت را با تمام ضرایب آن نمی توان دریافت، مگر با بررسی اصول الفاظ و نحو وضع آنها و همچنین میزان کاربرد و روند دگرگونی آن الفاظ، و این چنین بود که بحث اشتقاق و انواع آن مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Background derivation from the perspective of Muslim scholars

نویسنده [English]

  • parvaneh farkhondeh