نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

زبان و چگونگی کارکرد آن همواره نظر محققان و اندیشمندان را در طول تاریخ به خود جلب نموده است. هر چه دامنه مطالعات گسترش می یابد و میزان آن فزونی می گیرد گستره دانش انسانی از زبان و نحوه کارکرد مغز را وسعت می بخشد و در نتیجه به روشنی نکات تاریخی می انجامد که در مطالعات قبلی ناچیز بدیهی انگاشته شده و یا از نظر دور مانده بودند. امروز در مطالعات زبانی حتی نکات بسیار کوچک وساده مورد بازنگری و توجه قرار می گیرد تا بلکه بتوان به شناخت جامع تری از زبان دست یافت. در بررسی ساختمان جمله و کلمه در زبان فارسی در میابیم که هنوز مطالب ناگفته و نامکشوف فراوانی وجود دارد که توجه محققان و علاقمندان را طلب می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Check conjunction vowels in Persian language, morphology mediator or mediators phoneme?

نویسنده [English]

  • vida shaghaghi