چکیده مقاله «سه اثر از مارسل پانیول و تأثیر آن بر ادبیات کودکان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مارسل پانیون نویسنده معاصر و عضو آکادمی فرانسه (اوبان 1895 پاریس 1974) که با آغاز نویسندگی، معلمی زبان انگلیسی را رها کرد و آثاری دراماتیک در زمینه تأثر از خود به یادگار نهاد. آثار نمایشی او بیشتر در زمینه فرهنگ و ادبیات مردم است و بویژه فرهنگ عامۀ سرزمین آبا و اجدادی اش مارسی. آثاری به یاد ماندنی در زمینه تأثر از قبیل توپاژ، فانی، ماریوس، سزار و زن نانوا را نوشته و به روی صحنه برده است. در بین سالهای 1950 تا 1960 خاطرات دوران کودکی خود را در قالب سه اثر ادبی تحت عناوین مجدد عظمت پدر La Gloire de mon pere، خانه (قصر) مادری Le chateau de ma mere و رمز و رازهای جوانی Le Temp des secrets به رشته تحریر درآورد. معدود جوان و یا نوجوان فرانسوی است که خاطرات کودکی پانیول را در دوره دبیرستان نخوانده باشد و از این منظر تأثیر قابل توجهی بر روی کتابهائی که در زمینه ادبیات کودکان چاپ و منتشر شده داشته است.

عنوان مقاله [English]

Abstract "Three Works of Marcel Panyvl and its impact on children's literature."

نویسنده [English]

  • ebrahim kazemi