نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این جستار سعی برآن است تا ضمن معرفی اجمالی زندگی خصوصی ابن سینا، و صرفاً ذکر مهارت های برجسته او، آثارش را در زمینه مطالعات زبانشناختی بررسی کنیم. از آنجایی که ابن سینا در زمینه مطالعات علمی، تبحری چندجانبه و جهانی داشته است، کتب و مقالات بسیاری در رابطه با او نگاشته اند و در دانشنامه ها و دایره المعارف های معروف و یا ویژه نامه های جهان اسلام و ایران بخشی را به او اختصاص داده اند. اما با این حال، بیشتر او را به عنوان یک پزشک یا فیلسوف می شناسند تا یک زبانشناس. ولی به هر حال، در زمینه زبانشناسی و بررسی های زبانی، هرچند که در مقایسه با آثار فلسفی و پزشکی او بخش کوچکی را تشکیل می دهد، صاحب اثر بوده است. لذا هّم ما در این گفتار بررسی عملکرد او در این خصوص خواهد بود. 
گفتنی است، از آنجایی که بسیاری از بررسی های انجام گرفته در مورد ابن سینا به زبان عربی بوده و یا امکان دسترسی به پژوهشهای انجام گرفته در گوشه و کنار جهان نبوده است، با استفاده از منابع موجود یا با قیاس و استنتاج از پژوهشهای دیگران راهی به سوی مفاهیم و تعابیر ابن سینا گشوده ایم.

عنوان مقاله [English]

Research and language attitudes and linguistic Ibn Sina

نویسنده [English]

  • farhad sasani