نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه

2 ---

چکیده

زبان شناسی نقش‌گرا که نشأت گرفته از مکتب نقش گرا است، توانایی‌ها و خلاقیت‌های مؤلف در استفاده از نظام گفتاری و نوشتاری زبان، جهت نظام بلاغی و کارکردهای دیگر زبان مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. صاحب نظرانی چون مارتینه، یاکوبسن و هلیدی برای زبان نقش‌های گوناگونی را بر‌شمرده اند.که از این میان نقش‌های ششگانه‌ی: ارتباطی، ارجاعی، ترغیبی، عاطفی، محمل اندیشه و آفرینش ادبی از همه مهمتر و مشهورتر است که در این مقاله در داستان «فارسی شکر است» اثر محمدعلی جمال‌زاده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از این دیدگاه، جمال‌زاده به عنوان پیشاهنگ داستان نویسی کوتاه فارسی با آگاهی از ظرفیت‌های بالقوه‌ی زبان فارسی و با تسلط بر فنون روایت، توانسته به خوبی از نقش‌های ششگانه‌ی کلام برای ایجاد جذابیت‌های ادبی بهره گرفته به آسیب شناسی بلاغت زبان بپردازد. او در این داستان به شیوه هنرمندانه و به طور ملموس و عملی، مهمترین و خطرناکترین آسیب زبان را که بیگانه مآبی مفرط و نابجاست؛ به مخاطب گوشزد کرده آنها را به استفاده طبیعی از زبان برای بلاغت آن ترغیب می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of language rhetoric based on the functionalist linguistics (Relying on Jamalzad's story)

نویسنده [English]

  • maryam feizi 2

2 ----

چکیده [English]

functionalist linguistics that is emanating from the functionalist school. be analyzing author’s abilities and creativity the use of the language’s speaking system for highlighting social aspects and other performances of language. Theoreticians such as Andre Martinet, Roman Jakobson and Michael A.K. Halliday considered various functions for language that are six function the most important and famous among them: emotive, conative, mentality, affective, thought position and literary creation that are discussed in this article in story “Farsi shekar ast” by Muhammad ali Jamalzade. From this perspective Jamalzade as the vanguard of short story writing in Persian aware of potential capacities of the Persian language and by mastering the techniques of narrative, has been able to take advantage as well from sextet functions of language to create the literary attractions and pay to language pathology and the indicator light in the contemporary Persian fiction.Key Word: Rhetoric of language, functionalist linguistics, Jamalzade, functions of language, Pathology of language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetoric of language
  • functionalist linguistics
  • Jamalzade
  • functions of language
  • Pathology of language