نویسنده = سالار منافی اناری
تعداد مقالات: 12
2. The Scope of Man's Free Will

دوره 9، شماره 26، زمستان 1384، صفحه 1-17

10.22054/ltr.2006.6353

سالار منافی اناری


5. ترجمه زبانشناختی و تطبیق فرهنگی

دوره 8، شماره 22، زمستان 1383، صفحه 43-66

10.22054/ltr.2005.6285

سالار منافی اناری


6. اطناب و ایجاز در ترجمه های انگلیسی قرآن

دوره 8، شماره 21، پاییز 1383، صفحه 1-23

10.22054/ltr.2004.6421

سالار منافی اناری


8. ترجمه نا پزیزی ها در شعر فارسی

دوره 8، شماره 19، بهار 1383، صفحه 142-161

10.22054/ltr.2004.6266

سالار منافی اناری


9. فمینیسم زبان و دین

دوره 7، شماره 18، زمستان 1382، صفحه 1-21

10.22054/ltr.2004.6413

سالار منافی اناری


10. عشق عرفانی

دوره 2، شماره 5.6، پاییز 1377، صفحه 65-85

10.22054/ltr.1998.6178

سالار منافی اناری


11. Linguistics and the Sacred Language of the Qur'an

دوره 1، شماره 2، تابستان 1376، صفحه 24-29

10.22054/ltr.1997.6702

سالار منافی اناری


12. تأثیر حالات نفسانی در گفتار و رفتار انسان

دوره 1، شماره 1، بهار 1376، صفحه 95-114

10.22054/ltr.1997.6629

سالار منافی اناری