بررسی تطبیقی و تحلیلی دو ترجمة انگلیسی صحیفة سجّادیّه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ترجمة آثار اصیل اسلامی به زبان های زندة دنیا اگر به طور درست و دقیق صورت گیرد می‌تواند وسیلة مناسبی برای توسعة افکار و عقاید اسلامی در جهان باشد و لذا بررسی تطبیقی و تحلیلی این ترجمه‌ها به منظور ارزشیابی میزان تعادل معنایی، تطابق سبکی و تناسب واژگانی آن ها با متون اصلی از ضروریات است. یک ترجمه ممکن است متنی سلیس و قابل فهم و زبانی طبیعی و درست داشته باشد؛ اما از نظر معنی و مفهوم متفاوت از متن اصلی باشد و این تفاوت وقتی قابل تشخیص است که ترجمه به طور تحلیلی با متن اصلی تطبیق داده شود. به همین سبب است که در ترجمه متون دینی، وفاداری به متن اصلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر تلاشی است در بررسی تطبیقی و تحلیلی قسمت‌هایی از چند جای مختلف دو ترجمة انگلیسی صحیفة سجّادیه، ترجمه اوّل از سید احمد علی موهانی و ترجمة دوم از ویلیام سی چیتیک است. این بررسی نشان می‌دهد به طور نسبی در هر دوی این ترجمه‌ها تلاش زیاد و دقت بسیار در انتقال مفاهیم متن اصلی صورت گرفته و هر یک از آنها در نوع خود ادبی و عرفانی زیبایی در زبان انگلیسی به شمار می‌روند؛ اما هیچ کدام از آن دو شکوه و زیبایی ظاهری و عمق و غنای معنایی و معنوی متن اصلی را ندارد زیرا بسیاری از ویژگی‌های متن اصلی قابل انتقال به هیچ ترجمه‌ای نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative and analytical approach to the two English translations of al-Sahifah al-Sajjadiyyah

نویسنده [English]

  • salar manafianari
چکیده [English]

Accurately and precisely translating the original Islamic texts into the living languages of the world, can be considered as a proper means to spread out the Islamic thoughts and beliefs throughout the world. Therefore, it is of importance to carry out a contrastive analysis and comparative study of such translations in order to assess the quality of their semantic equivalence, stylistic correspon dence and lexical adequacy. A translation could present the fluency of the text and natural essence of the language. However, semantically it may be different from the original text. Thus, remaining faithful to the original text is highly significant in translating the religious materials. This article is an attempt to perform a comparative and analytical approach to the two English translations of al-Sahifah al-Sajjadiyyah. The first translation has been done by SayyidAhmad Ali Muhani and the second one has been completed by William C. Chittick. The present study indicates that in both of these translations, there has been a great effort to convey the meaning of the original text as accurately as possible, so that each of them can be considered as a beautiful literary and mystic text in English language. However, none of the texts has the splendid outward beauty and the profound semantic and spiritual richness that the original text holds, as most of its characteristic features are translation resistant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic equivalence
  • stylistic correspondence
  • lexical adequacy
  • approximation
  • analytical comparison
  • semantic adjustment
  • structural adjustment