اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2168
تعداد پذیرش 263
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1591
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 901

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 80
تعداد مقالات 795
تعداد مشاهده مقاله 790157
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 483591
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 373 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 173 روز
درصد پذیرش 12 %