ترجمه زبانشناختی و تطبیق فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ترجمه زبانشناختی اشاره به نظریه ای است که براساس آن عناصر زبانشناختی متن اصلی بدون تغییر اساسی و توضیح اضافی در زبان مقصد معادل یابی می شوند. این روش ترجمه معمولا برای ترجمه متونی به کار میرود که علاوه بر معنی سبک نیز در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و در رساندن معنی دقیق نقش مهمی ایفا می کند. برخی این ترجمه را نوعی ترجمه صورت گرا میدانند که گاهی ، به ویژه در جملات پیچیده، ممکن است باعث ابهام ، نارسائی ، و نامفهوم بودن معنی گردد. در تطبیق فرهنگی که در معادل یابی اصطلاحات فرهنگی به کار می رود ترجمه تک تک واژه های متن اصلی مورد نظر نیست زیرا معادل فرهنگی غالباً متفاوت از معادل واژگانی است. آنچه از معنی متن اصلی در جرح و تعدیل از دست می رود معمولاً بیشتر از آن چیزی است که در ترجمه زبانشناختی «گام» می شود و یا نارسا و نامفهوم می ماند، و به طور واضح و طبیعی، می تواند روش بهتری برای ترجمه متون دینی ، ادبی، و فنی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic Translation and Cultural Adaptation

نویسنده [English]

  • salar monafi
چکیده [English]

Linguistic translation refers to a theory according to which the translator finds equivalents in the target language for all the linguistic elements of the source text without any radical change or additional explanation. This strategy of translation is usually used to translate those texts in which the style, in addition to the meaning, is also of special importance and plays a significant role in conveying the exact meaning. Some theorists regard this translation a kind or form-based translation which may sometimes, especially in complex sentences, result in obscurity, awkwardness, and unintelligibility. In cultural adaptation, used in finding cultural equivalence , the purpose is not translating the individual words, as cultural equivalence is different from lexical equivalence. What is lost from the meaning in adaptation is usually more than that which is either "lost" or remains awkward and unitelligible in linguistic translation. Therefore, linguistic translation, when observes the norms and standards of the target language in communicating the meaning in a clear and natural way, can be a better strategy for translating religious, literary, and technical texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistic translation
  • cultural adaptation
  • cultual equivalence
  • semantic adjustment
  • radical change