نقدی بر ترجمه های انگلیسی فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نهج البلاغه، که قله رفیع فصاحت و بلاغت است، با توجه به سبک شکوهمند و محتوای آگاهی بخشی که دارد از شاهکارهای بزرگ ادبی نوع بشر به شمار می رود. از دیدگاه زبانشناسی، گفتارهای دقیق و سخنان روح افزایی این کتاب اندیشه های بلندی را با زیبائی تمام در جملاتی فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر در نهج البلاغه حاوی دستورات وسیعی در مورد حکومت و نقشی حاکم در جامعه از دیدگاه اسلام است . گرچه این فرمان در حدود چهارده قرن پیش نوشته شده، اما چنان جامع و محکم است که در هر عصری می تواند هدایتگر حاکمان جامعه در مسیر درست حکومت بر مردم باشد. هدف این مقاله بررسی ترجمه های انگلیسی این فرمان است تا مشخص شود مترجمین انگلیسی تا چه حد در انتقال آن معانی روشنگر از متن زیبای اصلی به زبان انگلیسی موفق بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Approach to English Translations of Imam Ali's Instructions to Malik al-Ashtar

نویسنده [English]

  • salar manafi anari
چکیده [English]

Nahjul-Balaghah, Peak of Eloquence, ranks amongst the great literary masterpieces of mankind in both its informa• tive content and splendid style. Linguistically speaking , its delicate expressions and blossoming statements contain great ideas uttered in elaborately decorated wonders of elo• quence and rhetorics. Such wonderful utterances throw light on Imam Ali's great knowledge of God , man and the world, as well as his superiority in rhetorics. Imam Ali's letter to Malik al-Ashtar in Nahjul• Balaghah embraces a long set of instructions concerning government and the role of the ruler in the society from Is• lamic point of view. Although these instructions were writ• ten about fourteen centuries ago, they are so comprehensive and upright that in any age they can be considered as guidelines guiding the rulers how to rule over the people. The aim of this article is to have a critical approach to Eng• lish translations of these instructions in order to find out to what extent the translators have been successful in transfer• ring into English those enlightening ideas in the splendid original Arabic text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eloquence
  • masterpiece
  • Rhetoric
  • instruc- tions
  • Criticism