پژوهشی در مفهوم تجربه دینی و عرفانی در ادب فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علمی

چکیده

انسان با توجه به حضور جنبه ای الهی، یعنی روح، در وجوده خود، این توان را دارد که با خدای خود نوعی ارتباط معنوی داشته باشد. این ارتباط در حقیقت بین خدا و خود انسان به وقوع می پیوندد و نیازی به «غیر » نیست. اما گاهی مقدماتی لازم است تا این ارتباط برقرار شود: دیدن چیزی یا انجام دادن عملی که نوعی تجربه به حساب می آید می تواند مقدمه ای برای یاد خدا و برقراری ارتباط معنوی با او باشد. هر تجربه ای که در آن به نحوی از انحاء ارتباطی با خدا ایجاد شود، یعنی نوعی آگاهی از حضور خدا به انسان دست دهد، آنرا « تجربه دینی» و گاهی «تجربه عرفانی» می نامند. و چون شناخت خدا با توجه به قدرت عقل و نوع اعتقاد در انسان های مختلف متفاوت است لذا می توان گفت که عقل و اعتقادات شخصی نقش مهمی در تعبیر و تفسیر تجربه دینی ایفا می کنند. در چند دهه گذشته، تجربه دینی از موضوعات اصلی در حوزه هائی مانند فلسفه دین و جامعه شناسی دین در جهان غرب بوده که غالباً بر اساس اعتقادات و طرز تفکر مسیحیت مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله مفهوم تجربه دینی و عرفانی در ادبیات فارسی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on the concept of religious experience and mysticism in Persian literature

نویسنده [English]

  • salar manafianari