بررسی متون ادبی
سرچشمه های اساطیری رودابه

فاطمه حاجی رحیمی؛ سلمان رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2022.63817.3459

چکیده
  اقوام هند و ایران پیش از آن‎که از موطن اصلی از هم جدا شوند، مدّتی طولانی در کنار هم می‎زیستند و واجد یک فرهنگ، زبان، مذهب و اساطیر مشترک هندوایرانی بودند. با توجه به تأثیر فرهنگی متقابل ایران و هند بر یکدیگر، گاهی این امر امکان‎پذیر است که بتوان ریشۀ اسطوره‎های هندی را در ایران نیز جستجو کرد. با مروری بر داستان زال و رودابه در ...  بیشتر

نقد خرده‏فرهنگِ جوانان در داستان زال و رودابه

محمود حکم آبادی؛ علی اصغر بشیری

دوره 23، شماره 82 ، دی 1398، ، صفحه 167-190

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.27435.2093

چکیده
  خرده‏فرهنگ، بخشی از فرهنگ است که از یک سو با فرهنگ حاکمِ جامعه پیوستگی دارد و از سوی دیگر، در برخی از جزئیات با آن در تضاد است، امّا این تضاد تا آنجایی نیست که منجر به ایجاد ضدفرهنگ و یا فرهنگِ کج‌روی شود؛ بلکه این انحراف از فرهنگ اصلی جامعه برای گرفتن امتیازاتی از فرهنگ مسلّط است که گاهی با قدرتِ چانه‏زنی به‌دست‌ می‏آید. در نظریه‏های ...  بیشتر