کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22054/ltr.2020.37168.2477

حبیب‌الله عباسی؛ رامک رامیار


2. بینامتنی ذاتی اشعار عربی و فارسی سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.32022.2272

محمود حیدری؛ علی اصغر نسیم بهار


3. نفوذ آثار خارجی در سروده‌های اخوان ثالث

دوره 21، شماره 73، پاییز 1396، صفحه 79-102

10.22054/ltr.2017.8124

اکبر شایان سرشت


6. ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ

دوره 19، شماره 64، تابستان 1394، صفحه 31-53

محمّدحسن حسن‌زاده نیری؛ یاسر دالوند


8. حج عرفان در شعر فارسی

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 155-173

10.22054/ltr.2003.6250

محمد صدقی


9. سبک اذربایجانی در شعر فارسی

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 84-102

10.22054/ltr.2003.6246

بهروز بامدادی