بررسی حضور نویسنده در داستان‌های جلال آل احمد

کیومرث کریمی

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، ، صفحه 7-34

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6583

چکیده
  جلال آل احمد (1302- 1348 ه.ش) نویسنده‌ای متعهّد، آرمانگرا و عملگراست که داستان نویسی را با نگارش داستان‌های کوتاه از سال 1323 شروع کرد و تا پایان عمر ادامه داد. آنچه در داستان‌های آل احمد چشمگیر به نظر می‌رسد شیوه‌های حضور نویسنده در این آثار است که گاه شکل مداخله گرانه به خود می‌گیرد و گاه نیز این حضور به‌صورت غیرمستقیم است و در هر حال ...  بیشتر

از آتش خاموش تا سووشون مقایسه ای میان دانشور و آل احمد

رضا انزابی نژاد؛ ابراهیم رنجبر

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1384، ، صفحه 60-82

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2005.6342

چکیده
  جلال آل احمد و سیمین دانشور پیش از رابطه ی زناشویی ظاهراً دو دیدگاه متفاوت داشته اند، ولی پس از آن، در آثار این دو به رغم یکسان بودن نسبی دیدگاه ها، با دو سبک و برداشت جداگانه روبرو می شویم. در این مقاله تفاوت ها و تشابهات این دو را بررسی میکنیم. در بخش تفاوت ها، ابتدا تفاوت تجارب و دیدگاه ها و سپس تفاوت برداشت ها و سبک ها را، و در بخش تشابهات ...  بیشتر