بررسی مقابله ای استعارۀ مفهومی جهتی در رمان های «شوهر آهو خانم» افغانی و «هرگز رهایم مکن» ایشی گورو

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.54194.3124

چکیده
  زبان‌شناسی شناختی، دانش زبانی را وابستۀ اندیشه و شناخت می داند و استعارۀ‌مفهومی را به عنوان ابزاری برای چگونگی اندیشیدن و رفتارهای زبانی معرفی می کند که از طریق بررسی آن می توان شباهت و تفاوت فرهنگ ها را به دست آورد. استعارۀ‌جهتی از گونه های استعارۀ‌مفهومی است که در آن مفاهیم انتزاعی در زبان جهت دار می شوند. بر این اساس، در پژوهش ...  بیشتر

بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت

رویا جدی تازه کند؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری

دوره 22، شماره 76 ، شهریور 1397، ، صفحه 165-190

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.8837

چکیده
  اتوبوس شمیران اولین روایت از مجموعه‌داستان خاطره‌های پراکنده اثر گلی ترقّی است که با بهره‌گیری از گونة روایی خاطره‌ـ داستان به‌خوبی از تکنیک زمان روایی استفاده کرده‌است. زمان، عامل مهمی است که ساختار روایت را شکل می‌دهد و بدون آن روایت هرگز وجود نخواهد داشت. زمان در روایت‌شناسی عمدتاً در سه بخش نظم، تداوم و بسامد بررسی می‌شود ...  بیشتر