دیو در شاهنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام خمینی

چکیده

مقالة دیو در شاهنامه، برداشتی است از واژة دیو که پیش از اسلام در فرهنگ ایرانی رایج بود و پس از ورود اسلام به ایران مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر تغییر کرد و جای خود را به «جن» داد. آنچه در این مقاله اهمیت دارد، طرح برخورد انسان با دیوان است. زیرا انها همواره عامل مخل زندگی آدمی و نافی ارزش‌های بشری به شمار آمده‌اند. فردوسی ضمن معرفی این موجودات و مختصات آنها مبارزة بی‌امان ایرانیان را با افکار و رفتار آنها متذکر می‌شود و می‌کوشد عرصه زندگی مردم ایران را از وجود چنین عوامل مخربی پاک گرداند. از این رو بحث در خور توجه است. کلید واژه: دیو: پیکار انسان با دیو، پیروزی های انسان در این پیکار، نمادین بودن یا جنبه سمبولیک (symbolic) داشتن این مفهوم، خلاصه کردن همه‌ کاستی‌ها و کژی‌ها در وجود این هیولای اسطوره‌ای.

عنوان مقاله [English]

Demon (Div) in Shahnarneh

نویسنده [English]

  • mohamadreza barzegar
چکیده [English]

The article "Demon" in Shahnameh is derived from the term div (demon) which was in use in Iranian culture before the Islamic era, and which changed into "jinn" like many other terms after introduction of Islam to Iran. The main objective of this paper is to propound the confrontation of human with the divs, for they were always considered as agents spoiling human life, defying human values. Introducing such evil entities, Ferdowsi elaborates on their characteristics, highlighting the permanent and unceasing challenge of Iranians against evil thoughts and deeds.