ارتباط بین راهبردهای یادگیری زبان در خارج از کلاس، خواندن و درک مطلب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علمه طباطبیی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق کاربردی، بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری زبان خارج از کلاس و خواندن و درک مفاهیم می‌باشد. از آنجا که در مورد راهبردهای زبان‌آموزان بر اساس علاقه خودشان و به صورت فعال تحقیقات اندکی صورت گرفته است، ضرورت این تحقیق احساس می‌شود. چارچوب نظری این تحقیق یادگیری زبان در خارج از کلاس است. پیرکارد(1996)، بنسن(2001)، هیوآنگ و ونرسن(1987)، ریس(1981)، ویسک(1979)، آکسفورد و نیکوس(1993) و ماکرو(2001) خصوصیات فراگیران موفق زبان را بررسی کردند که شامل راهبردهای خارج از کلاس، از جمله جست‌وجوی فرصت‌های استفاده از زبان، بود. محاسبات آماری نشان داد که زبان‌آموزان روش نظارتی را از همه بیشتر استفاده می‌کنند. راهبردهای یادگیری زبان را به اندازه سطح زبان یا خواندن و درک مفاهیم خویش استفاده نمی‌کنند. اگرچه زبان‌آموزان راهبردهای زیادی به گونه طور ناخودآگاه برای یادگیری زبان استفاده می‌کنند ولی ایده یادگیری از طریق استراتژی ها برای آنها جدید می‌باشد. زبان‌آموزان روش ساختاری، عملکردی و نظارتی یادگیری زبان را به طور یکسان استفاده نمی‌کنند . زبان‌آموزان بیشتر به استفاده از ساختار زبان‌شناسی توجه می‌کنند پاسخ های دیگران را اصلاح می‌کنند. دانش‌آموزان فعالیت‌های غیر فعال خواندن و گوش کردن بیشتر از سایر فعالیت ها توسط دانش‌آموزان استفاده می‌شود. بهتر آن است که معلمان خصوصیات زبان‌آموزان را بر اساس ویژگی‌های یادگیرندگان موفق شناسایی کنند. پیشنهاد می‌شود که معلمان زبان‌آموزان را در شناخت اهمیت استفاده آگاهانه راهبردهای یادگیری زبان کمک کنند تا یادگیری سریعتر، آسان‌تر و مؤثرتر صورت گیرد. فراهم کردن فرصت‌هایی برای زبان‌آموزان که یادگیری و استفاده زبان را به صورت معنی دار و هدفمند باشد، مؤثر خواهد بود. ادغام آموزش راهبردها در برنامه درسی یا مطالب درسی موجب تشویق دانش‌آموزان به ادامه یادگیری در خارج از کلاس خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Out-of-Class Language Learning Strategy Use and Reading Comprehension Ability

نویسندگان [English]

  • fahimeh ma'refat 1
  • fatemeh barbari 2
چکیده [English]

This study examined the potential inter-relationship between three language learning strategies (Formal, Functional and Monitoring), proficiency level and reading comprehension ability in a foreign language. The data, obtained from 60 male and female Iranian EFL students, was collected through the questionnaire on learner strategies, derived from Rubin-Stem inventories, reading comprehension test, derived from Carrel ( 1991) and Nelson Test. Results indicated that students mostly used monitoring strategy. It means that learners pay more attention to the use of linguistic forms and modify language responses the most. Also this study found that Iranian EFL learners do not employ the Formal, Functional or Monitoring learning strategies differently as far as their proficiency levels or reading comprehension ability are concerned. Based on this statement, the researchers can claim that although almost all the learners unconsciously use a lot of strategies in their learning experience, the idea of learning through strategies, especially what they can expand out of the classroom, was quite new for the subjects in this study. In the analysis of learners' language learning strategies reported in this study, it was shown that the students of the high level of proficiency mostly used reading activities and students of the middle and lower levels of proficiency used listening activities more often. This result indicated that they used more receptive skills than productive skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • out-of-class language learning strategies
  • formal practice
  • functional practice
  • Monitoring