کنترل در زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه اوتاوا

چکیده

دراین مقاله با اعمال آزمون های گوناگون مبتنی بر نظریه کنترل و نیز آزمون های landauبر پایه نظریه معیار کنترل به بررسی ساخت های کنترلی می پردازیم. داده های زبان فارسی حاکی از آن است که آزمون های کنترل Landau با زبان فارسی سازگار است ولی آزمون های HornStein چنین سازگاری را نشان نمی دهد. به دیگر سخن، نظریه اخیر در زبان فارسی تایید نمیشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control in Persian

نویسنده [English]

  • poune shabani jadidi
چکیده [English]

This paper investigates control constructions in Persian by running various tests of control offered by Hornstein (l 999, 2003, 2004) in his Movement Theory of Control. And those proposed by Landau (2003, 2004) in his Agree-based Approach to OC under Standard Theory of Control. The Persian data show consistency with Landau's tests of control, whereas, they prove to be inconsistent with those of Hornstein's. Therefore, Hornstein's theory that OC PRO is the residue of movement is refuted, while Landau's Agree-base Approach is supported by the data in this paper, including Persian showing case concord in its subjunctive control construction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control constructions
  • Agree-base Approach
  • Minimalist perspective
  • Movement Approach