تأثیر تعامل بر درک مطلب خواندن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان درک مطلب خواندن ۲ گروه از زبان آموزان سطح متوسط ایرانی از یک متن در ۲ قالب متفاوت می باشد. گروه اول از زبان آموزان متن را بصورت ساده شده (هم از لحاظ واژگانی و هم از لحاظ دستوری) خوانده و به سوالات درک مطلب پس از آن پاسخ دادند. گروه دوم همان متن را بصورت اصلی (ساده نشده) خوانده ولی قبل از پاسخ دادن به سوالات این فرصت را داشتند تا با معلم خود تعاملی ایجاد کرده و نکات مبهم متن را از این طریق مورد بحث قرار دهند. بررسی تعداد پاسخهای صحیح به سوالات روشن ساخت که گروهی که از تعامل کلاسی با معلم بهره بردند از میانگین نمره بالاتری نسبت به گروه دیگر برخوردار بودند. نتیجه این تحقیق از ۳ جهت حائز اهمیت می باشد. اول اینکه فرضیه تعامل را از منظر جدیدی مورد حمایت قرار می دهد. دوم اینکه روش تعاملی تدریس متن را در کلاسهای خواندن ترغیب می کند و بالاخره اینکه استفاده از متنهای ساده نشده در کلاسهای آموزشی زبان را توصیه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Interaction on Reading Comprehension

نویسنده [English]

  • sasan baleghi zadeh
چکیده [English]

The study reported in this paper aims to compare the comprehension of two groups of adult EFL Iranian students on a reading passage under two input conditions: linguistically modified input, characterized by both lexical and syntactic simplification, and interactionally modified input with no linguistic modifications but with opportunities for interaction with the teachers. The results of the study revealed that the students who were allowed to seek clarification by asking questions had comprehended the text better than the students who had read the simplified version of the text. The conclusions drawn from the findings of this study are threefold: they lend empirical support to Long's Interaction Hypothesis, recommend interactional approach to teaching reading, and promote the use of authentic reading materials. It is a widely accepted fact that in order to learn a language, one must receive the necessary data. In acquiring their first language, children receive a large quantity of L1 data from their parents and the surrounding environment. In learning a second language, the majority of the learners receive the L2 data from language classes. This data is provided to them through two main sources of input, i.e. the teacher and the textbook. This paper is intended to review the related literature on input in Second Language Acquisition (SLA) and find out what kind of input is best comprehended by language learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • Comprehension reading
  • lexical