رابطه میان درونگرایی – برونگرایی و مهارت خواندن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

در طول دو دهه گذشته تحقیقات بسیاری در زمینه رابطه میان شخصیت و یادگیری زبان خارجه انجام گرفته است. تمرکز غالب این تحقیقات روی خصوصیات مشابه و یا روندهای یادگیری مشابه میان زبان آموزان بوده است. مطالعاتی که در زمینه دستور جهانی، تربیت یادگیری،‌ و یا گونه‌های غلط‌هایی که زبان آموزان مرتکب می‌شوند، نمونه‌های بارزی از این مقوله‌اند.

عنوان مقاله [English]

ق

نویسنده [English]

  • mohamadzia hoseini