برنامه درسی تکلیف محور؛ رویکردی نوین برای تقویت فارسی آموزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبادی

چکیده

انتخاب مواد درسی مناسب که بر مبنای اصول آموزشی تهیه و تدوین شده باشد، از مهمترین نکات در آموزش زبان است. این نکته بیش از آنکه مربوط به روش تدریس باشد، اهمیت برنامه درسی را نمایان می‌سازد. اگرچه توجه مدرسان زبان عمدتاً متوجه روش تدریس است، اما باید توجه داشت که طرح درس و برنامه درسی همسنگ روش تدریس است، اما باید توجه داشت که طرح درس و برنامه درسی همسنگ روش تدریس اهمیت دارد (اگر نگوییم مهمتر از روش تدریس است). پیشینه‌ی مطالعات مربوط به آموزش زبان حاکی از آن است که این برنامه‌ها در یک سیر تکوینی قرار داشته و طی چند دهه‌ی اخیر از حالت صرف دستوری یا معنایی خارج شده و تعاملی‌تر شده‌آند. از میان برنامه‌های درسی مختلف، برنامه درسی تکلیف محور به‌عنوان رویکردی جدید که فضایی برای کاربرد واقعی زبان توسط زبان‌آموزان فراهم می‌کند، اخیراً جایگاهی قابل ملاحظه در میان دیگر رویکردها و برنامه‌های درسی یافته است. بارزترین ویژگی این رویکرد توجه همزمان به دستور و معناست که بر این ایده استوار شده است که زبان «ته به هدف برقراری ارتباط» بلکه «از طریق برقراری ارتباط» یاد گرفته می‌شود. به بیانی دیگر، در این رویکرد، یادگیری زبان برای این نیست که زبان آموز بعداً بتواند کاری انجام دهد یا چیزی بگوید. بلکه همه‌ی آن کارها را باید همزمان با یادگیری زبان انجام دهد و بگوید. با توجه به اهمیت تهیه و تدوین مواد آموزشی مناسب برای تقویت مهارت‌های زبانی، به‌ویژه مهارت خواندن، بر مبنای رویکرد آموزشی مناسب برای تقویت مهارت‌های زبانی، به‌ویژه مهارت خواندن، بر مبنای رویکرد آموزشی تکلیف حور زبان، هدف این پژوهش، بررسی جوانب مختلف این رویکرد و معرفی آن به‌عنوان روش نوین آموزشی برای تقویت درک مطلب فراسی آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Task-based curriculum; a new approach to strengthen the Persian learners'

نویسنده [English]

  • rezamorad sahraei