بررسی مقایسه‌ای موضوعات و درون‌مایه‌های مرتبط با زنان در داستان‌های زن محور زنان داستان نویس (1300- 1380)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زنان داستان نویس در طی نزدیک به یکصد سال داستان نویسی به شیوه‌ی جدید در ایران، داستان‌های زیادی را به چاپ رسانده‌اند. بررسی جنبه‌های گوناگون این داستان‌ها می‌تواند روند دگرگونی‌های جریان داستان نویسی این داستان‌نویسان را نشان دهد. این مقاله می‌کوشد با بررسی مقایسه‌ای موضوعات و درون‌مایه‌های مرتبط با زنان در داستان‌هایی که از آنها در این پژوهش با عنوان «داستان‌های زن محور» یاد شده است، در دو دوره‌ی تاریخی پیش و پس از انقلاب (ز 1300 تا سال 1380) روند دگرگونی این موضوعات و درون‌مایه‌ها را نشان دهد. موضوعات مورد پژوهش در این مقاله تحت چهار عنوان «دوران کودکی»، «عشق»، «ازدواج و زندگی زناشویی» و «ارتباط مادر و فرزندی» دسته بندی شده و درون‌مایه‌های مختلف این موضوعات در داستان‌های بلند و کوتاه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study topics and themes related to women women women-centered fiction novelist (1300- 1380)

نویسنده [English]

  • mahmood bashiri