بررسی تقابل مدرنیسم و اسطوره در آثار گلشیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

ورود مدرنیسم با فرضیۀ زیربنایی نسبیت به مجموعۀ ادبیات داستانی ایران، شک به اسطوره‌ها و دوباره‌خوانی آنها را در پی داشته است. این ادبیات، با شاخص شک‌گرایی، قاعده‌گریزی و هنجار‌افزایی، همه‌چیز را فرومی‌ریزد و از نو می‌سازد و این‌گونه اسطوره‌ها فردی می‌شوند و در جریان این فردی‌شدن، عنصر تقابل، بیشترین سهم را دارد. نویسندۀ داستان‌های مدرن، با کنارهم‌نهادن سنّت و تجدد، اسطوره و مدرنیسم و در یک کلام، کهنه و نو و ایجاد تقابل میان این دو، خواهان بهترخوانی این مفاهیم است و از این رهگذر، باورهای جدید خویش را به‌تصویر می‌کشد و این رویکردی است که گلشیری در مجموعۀ آثار خویش از آن بهره می‌جوید. اما در مجموع، چنین به‌نظر می‌رسد که با تمام انتقادهایی که غالب ادبیات مدرن از اسطوره دارد، در نقطۀ مشترک استعاره و نمادپردازی، توجه به زمان درونی و در مجموع ذهن‌گرایی، از اسطوره سود می‌جوید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Contrast between Modernism and Mythology in the Works of “Hooshang Golshiri”

نویسنده [English]

  • reza satari
چکیده [English]

The advent of modernism and the basic theory of relativity in the Iranian collection of fiction has brought to the fore a need to reappraise myths and mythology. The literature that has in it such elements as skepticism, rule evasion, and norm enhancement disintegrates and reconstructs everything. Hence, myths become individualized and in this process the element of contrast has the highest presence. Through juxtaposing modernity with tradition, mythology with modernism, and simply put ancient with modern, and creating a contrast between them, a contemporary story writer attempts to create a situation in which these concepts are read and understood better and to better portray his new beliefs; an approach used by Golshiri represented in his works. Overall, despite all debates that have been waged against mythology by modernism, it seems that both enjoy common grounds in terms of using literary language and symbolism. More importantly, an obsession with time and subjectivism is the main hallmark of mythology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • modernism
  • Golshiri
  • story