رده‌بندی واژه‌های مرکب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی تهران

چکیده

ترکیب از جمله مقوله‌هایی است که بسیاری از زبان‌شناسان از دیرباز مورد توجه و مطالعه قرار داده‌اند. شاید زایابودن این فرایند، دلیلی موجه برای این امر در بسیاری از زبان‌ها، از جمله فارسی است. از آنجا که این نوع واژه‌ها هم در زبان محاوره، توسط عامۀ مردم و هم توسط صاحب‌نظران ساخته می‌شوند، زبان فارسی می‌تواند از این امکانِ موجود بهرۀ کافی ببرد و بسیاری از نیازهای خود را جهت یافتن برابر‌نهاد‌های مناسب برای واژه‌ها و اصطلاحات علمی بیگانه، توسط این نوع ساخت‌ها مرتفع سازد. در نوشتۀ حاضر، نگارندگان ابتدا سعی در توصیف ترکیب نموده، سپس ماهیت ذاتی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند تا جایگاه آن را در صرف نشان دهند و در این راستا از رویکردهای نظری مختلف بهره می‌برند. در ادامه، با ارائۀ شیوه‌های مختلف رده‌بندی کلمات مرکب، سعی می‌شود جامع‌ترین رده‌بندی معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stratifying the Compound Words

نویسنده [English]

  • mostafa asi
چکیده [English]

Compounds have long been closely studied by many linguists. One reason for this especially in Persian language is probably the high productivity rate of this process. Since these kinds of words are both composed by the lay people in their daily speech and at the same time by the experts, the Persian language can benefit from this possibility and fulfill its needs with regard to finding appropriate equivalents for foreign words and scientific expressions. This study is an attempt to provide a description of compounds and delve into its intrinsic nature to demonstrate its place in morphological hierarchy. To this end, the researchers of the study have resorted to different theoretical approaches. Finally, after introducing a number of different ways of classifying the compounds, the most comprehensive one is proposed based on consistent criteria which is hoped to be universally valid too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compounds
  • morphological hierarchy
  • stratifying
  • word formation
  • Persian language