تحلیل کهن‌الگویی داستان پادشاه و کنیزک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد واحد اراک

چکیده

داستان پادشاه و کنیزک آیینهٔ تمام‌نمای روایت‌های داستانی مثنوی است، روایتی که محل تجلی خاطرهٔ نژادی انسان (کهن‌الگوها) از نماد عشق در ناخودآگاه جمعی مولانا است. نماد عشق در داستان پادشاه و کنیزک، نیرویی است که معنای خودآگاهی، یعنی ادراک و صور مواد اولیه را فراهم می‌‌آورد تا پادشاه جان مولانا به یاری این نماد به فرایند فردیت برسد. در این جستار سعی بر آن است تا با بررسی عناصر روان‌شناسی تحلیلی یونگ، نمادهای کهن‌الگو را که از حافظهٔ جمعی نوع بشر به ناخودآگاه جمعی مولانا ارث رسیده است، در داستان پادشاه و کنیزک تحلیل کنیم. حاصل بحث چنین است که کهن‌الگوی عشق همراه با نمادهای کهن‌الگوی من، خود، سایه، نقاب، پیر دانا، ناخودآگاه فردی و جمعی در پیوند با خواب و رؤیا، پادشاه را از حیطهٔ خودآگاهی به ناخودآگاهی می‌کشاند و پادشاه در جریان برخورد با درونش با مواجههٔ خودآگاه و ناخودآگاه در روند کسب فردیت، بار دیگر متولد می‌شود و به نقل از مولانا «زادهٔ ثانی» می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archetypal Analysis of the Story of the “King and Little Servant”

نویسنده [English]

  • mohamadreza zamanahmadi
چکیده [English]

The story of the “king and little servant” reflects all fictional narratives of Masnavi, a narrative which manifests the memory of human race (archetype) representing love symbol in Mevlana’s collective unconscious. The symbol of love in the story of the “king and little servant” is a force which signifies self-awareness i.e. perception and understanding of primary forms and phases, so that Mevlana, using this symbol, reaches individuality. This study is an attempt to analyze the archetypal symbols of the story of the “king and little servant”, inherited from the collective memory of mankind and come into Mevlana’s unconscious, by reviewing the elements of yung’s analytical psychology. The results of this study reveal that the archetype of love along with the archetypal symbols of self, shadow, veil, the old wise man, and the individual and collective unconscious in connection with sleep and dream, transfer the king from the state of consciousness to unconsciousness, and the king, in conflict with his inside, encountering the conscious and unconscious state in the process of acquiring individuality, is reborn and according to Mevlana “is born a second time”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mevlana (Rumi)
  • the story of the king and little servant
  • love
  • Archetype
  • individual and collective unconsc.