سبک هندی مظهر مقاومت منفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

با آنکه سبک هندی در ظاهر غیرسیاسئ ترین دوره شعری درادبیات ایران است، اما در باطن، بسیاری از خصوصیات اصلی آ ن در واکنش به سیاست های فرهنگی دوره صفویه به وجود آمده است. پیحیدگی صور خیالی و خصیصه استدلالی ا وری، موعی واکنش به عوام زندگی و سطحئ نگری هاست و مضمون یابی ها و دگر اندیشی ها و بی اعتنایی به سنت ها و سیاست ها و ایدئولوژی ها نیز عکس العملی است در برابر محدودیت ها و ممنوعیت های سیاسی و فرهنگی که در مجمع،د نیایی کاملآ متفاوت از واقعیت های موجود درجامعه به وجود می اورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hindi style Negative resistance symbol

نویسنده [English]

  • ghahraman shiri
چکیده [English]

Although Hindi style has been apparently used in the most non-political poetic period in Iranian literature, in fact most of its principle features have been formed in reaction to cultural policies of Safavid era. Intricate imageries and reasoning characteristics are in response to superficiality and shallowness of the people. An attempt to discover tenor and aversion and dissidence to tradition, politics and ideology are as well reactions to political and cultural limitations and prohibitions which eventually results in a quite different world from the present realities in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hindi style
  • Safavid era
  • Negative resistance
  • politics
  • aversion to tradition
  • political and ideological dissidence