عملکرد نشانه زباد در آفرینش متن ادبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سعی نگارنده براین است تا در نوشته حاضر به چگونگی عملکرد نشانه های زبان درآفرینش های ادبی بپردازد. برای دستیابی به این هدف،ابتدا به معرهی نشانه زبان به مثابه واحد نظام زبان توجه شده است و سپس، برحسب مفروضات مورد تایید نگارنده، بحثی درباره شیوه حضور نشانه زبان درخلقت ادبی به پیش کشیده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Linguistic Sign in The Creation of Literary Texts

نویسنده [English]

  • korosh safavi
چکیده [English]

It is the objective of this paper to manifest the rule and function of linguistic signs in the creation of literary texts. Embarking on such a task requires introduction of the linguistic signs as the unit of language system as well as recognizing the function of the these signs in the emergence of literary texts on the basis of the accepted hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sign
  • semiology of literature
  • language system
  • markedness