خیام و هوسمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

هوسمن، شاعر شکاک انگلیسی قرن بیستم، از لحاظ صوری و محتوایی از «حکیم عمر خیام» تأثیر فراوانی پذیرفته است. هدف این نوشتار نمایاندن برخی از شباهت‌های مهم در کار دوشاعر و بیان پاره‌ای از تفاوت‌ها در میان آنهاست. دو شاعر در موضوعاتی نظیر بی‌اعتباری جهان، گذرا بودن زندگی، سرگردانی انسان و بی‌ارزشی آدمی در صحنه مکرر مرگ و زندگی شباهت‌های انکارناشدنی دارند؛ اما تفاوت عمده آنها در این است که هوسمن اگرچه همان زجر‌های خیامی را دارد، سعی می‌کند در پاره ای از اشعار، خود را بی‌اعتنا نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Khayyām and Housman

نویسنده [English]

  • hosein purghasemian
چکیده [English]

A.E. Housman, the sceptic English poet, has been deeply influenced by Omar Khayyām, the Iranian poet and mathematician. The present paper attempts to display the similarities between their works and to discuss the common themes with which these two poets were concerned. A few differ- ences are also cited especially with regard to the solutions the two poets offer to the problems of life .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khayyām
  • Housman Comparative literature