آموزش خواندن برای کودکان : روش ها و تکنیک ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نمی توان نقش اساسی مهارت خواندن را در آموزش زبان نادیده. گرفت ، زیرا نه تنها در فراگیری زبان نقثی مهمی را ایفا می کند ، بلکه در گسترش دانش عمومی نیز نقش به سزایی به عهده دارد نحوه آموزش خواندن به زبان آموزان به خصوص به کودکان به عنوان یک مهارت زبان یکی از مشکلاتی است که معلمان آموزش زبان با آن مواجه هستند . اغلب معلمان ضعف و سر درگمی کودکان را در امر خواندن یکی از پیچیدگی های کار آموزشی خود می دانند که این امر می تواند ناشی از روشها و شیوه های تدریس باشد. مقاله حاضر با مروری بر روشهای مختلف آموزش خراندن به کودکان این روشها را مورد نقد قرار داده و برخی از راهکارهای آموزش خواندن به کودکان را به معلمان پیثنهاد می کند .

عنوان مقاله [English]

Teaching Reading to Children: Methods and Techniques

نویسنده [English]

  • mojhgan rashtchi
چکیده [English]

The essential role of reading can be overlooked neither in the native nor in the second or foreign language. Reading skill is an important asset in the process of literacy as well as a means of extending one's knowledge, However, teaching reading involves unique problems and challenges at all conceivable levels of instruction. Focusing on teaching English to children, practitioners complain of deficiency of children in reading. This can be due to the method applied, materials, techniques, and procedures. This article reviews the different methods of teaching reading to children and tries to highlight the shortcomings of each one of them, while the main concern is to introduce some of the techniques that are useful for teaching reading to children at different age groups in an EFL situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonemic awareness
  • alphabetic method
  • phonics method
  • look and say (whole word) method
  • sentence method
  • kinesthetic method
  • literature-based method
  • Montessori method