برسی میزان پیش بینی روایی ازمون جدید کنکور سراسری برای ورود به دوره کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برای انجام این تحقیق ١٢٠ دانشجوی کارشناسی زبان انگلیسی در گرایشهای ادبیات و مترجمی ازدو دانشگاه علامه طباطبائی تهران و فردوسی مشهد به طور تصادفی انتخاب شدند . سپس این دو نمونه به ٢ گروه تقسیم شدند. گروه اول ٧٣ نفر بودند که در دانشگاههای روزانه مشغول به تصیل بودند و گروه دوم ٤٧ نغر بودند که در دانشگاه های شبانه مشغول به تحصیل بودند . تفاوت میانگین نمره در نمره کنکور بسیار معنادار بود. همچنین در پایان ترم اول میانگین نمرات انان در دروس مختلف دانشگاهی با هم مقایسه شد . تفاوت معنادار مشاهده گردید . بدین معنی که دانشجویان روزانه هم در نمرات کنکور و هم در نمرات پایان ترم از دانثجویان شبانه بهتر عمل کرده بودند . این خود دلیل بر این ادعاست که آزمون جدید زبان انگلیسی از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار می باشد . سپس همبستگی بین نمرات کنکور با نمرات کسب شده در پایان ترم اول محاسبه گردید و از رگراسیون برای پیش بینی نمرات در پایان ترم اول بر اساس نمره کنکو، استفاده شده و نتیجه این شد که ازمیان زیر آزمونها تنها زیر آزمون جدید زبان تخمصی بعنوان قوی ترین پیش بینی کننده معرفی گردید و زیر آزمونهای زبان عمومی ، بینش اسلامی ، فارسی و عربی هیچ یک رابطه معناداری با نمرات پایان ترم اول نداشتند . همچنین نمرات پیش دانشگامی دو گروه با هم مقایسه گردید و معلوم شدکه نمرات پیش دانثگاهی دانثجویان شبانه و روزانه تقریبا یکسان می باشند وافزون این متغیر به آزمون سراسری چندان تغییری در نتیجه نهایی حاصل نمی کند .

عنوان مقاله [English]

The Predictive Validity of the New Version of the State Universities Entrance Examination Admitting Candidates to English Major

نویسنده [English]

  • reza pishghadam
چکیده [English]

The major aim of this study was to examine the predictive validity of the new version of the state Universities Entrance Examination (UEE) which was employed recently for admitting candidates to English major within the Iranian academic scene. The prediction study was based on the UEE scores and GPA ofn=l20 students ,studying English at Allameh-Tabatabaee and Ferdowsi Universities. A variety of statistical techniques (t-test, corrclational analysis, regression anlysis and factor analysis) was used to analyze the data. Results of this study show that this new version of the UEE enjoys high predictive validity and the main reason is the addition of the special English subtest which is the strongest predictor. Adding pre-university grades of English lesson at high school to the UEE score of candidates improves the prediction rate and they are considered to be the second best predictor. Results also show that the UEE assesses two important constructs: "cultural" factor which is not related to short-term academic success and "English language proficiency'' factor. It is suggested that admissions officers should either omit non-predictor subtests or set multiple cutoff scores.