مفاهیم استعاوی در 17سروده ی شکسپیر، بازسازی فضای ذهنی شکسپیردر امر ازدواج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ردیابی رشد ذهنی نویسندگان بزرگ و درگیری آنان با موضوعی خاص می تواند چالشی پربار تلقی شود . نویسنده ی مقاله ی حاضر سعی بر ان دارد تا به رد یابی نگرش شکسپیر درامر ازدواج برحسب پربسامد ترین استعاره های وی بپردازد . دراین مقاله به آرای متفکران تراز اولی چون لیکاف وجانسون درباب استعاره اشاره خواهد شد و از آن به مثابه ابزاری برای بررسی استعار. های آفریده شده از سوی شکسپیر بهره گرفته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphorical Concepts in 17 Sonnets of Shakespeare: Reconstructing Shakespeare's Mental Atmosphere toward Marriage

نویسنده [English]

  • hoseyn pour ghasemian
چکیده [English]

Tracing the development of a great author's mind and his occupation with the treatment of a Specific theme can be a rewarding enterprise. The writer of this article has attempted to trace Shakespeare's attitude towards marriage by referring to his most_frequently used metaphors. The notins of a few outstanding experts on metaphors such as Lakoff and Johnson are cited and considered as the model for constructing the mental atmosphere of the author

کلیدواژه‌ها [English]

  • MET AP HOR
  • Marriage
  • SHAKESPEARE