راپسودی شبی پر باد اثر تی اس الیوت : تحلیل سبک شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله سعی بران است تا نقطعه ی شبی پر باد سروده ی تی اس الیوت از منظر سبک شناسی لایه های سه گانه ی زبان خواهد بود و کوشش دارد شکلی منسجم از نگرش سبک شناسی زبان شناختی به دست دهد .

عنوان مقاله [English]

T.S. ELIOT'S 'RHAPSODY ON A WINDY NIGHT: A STYLISTIC ANALYSIS

نویسنده [English]

  • ravinder gargesh
چکیده [English]

The present paper is intended to investigate T.S. ELIOT'S "Rhapsody on a windy night" on the basis of stylistics. The paper contains all three levels of laguage from a stylistics point of view, Attempts will also made to introduce a cohesive form of stylistics within the framework of linguistics