جساری بر نوشتار مارسل پروست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از آنجا که شیوه نگارش بالزاکی همچون نقطه عطغی درشناخت رمانهای فرانسری تلقی می گردد، منتقدین نوین، نویسناگانی همچون فلوبر، پروست ملارمه، کافکا، داستایوسکی، روس، بکت، فالکنر، جویس و غیره را در زمره پیشگامان نهضت رمان نویسی نوین، که متعاقبا رمان جدید، ٠ نامیده شده جای می دهند. بنابراین، برگزیده ذیل فرصتی است تا به مطالعه پاره ای از ویژگیهای مورد اعتنای رمان نویس های جدید بپردازیم .

عنوان مقاله [English]

L'Etude de I'ecriture proustienne

نویسنده [English]

  • mehregan nezami zadeh