رویکردی به ارکان زیبا شناسی «هزاره دوم آهوی کوهی» و «آینه ای برای صداها»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، ارکان زیبا شناسی در دو مجموعه شعری م. سرشک است. باید توجه داشت که وحدت و تناسب و توازن در تصویر آفرینی های سرشک نقش عمده ای ایفا می کنند. در حوزه زبانی خاصه در قسمت واژگانی و نحوی، ارکان و اصول علم زیبا شناسی برجستگی و زیبایی خاصی به اشعارش بخشیده است. این ویژگی ها به صورت کامل و منسجم در تمامی اشعارش به ویژه در هزاره ی دوم آهوی کوهی خود را به خوبی نمایان می سازد. در این مجموعه نمی توان شعری یافت که از انسجام و استحکام برخوردار نباشد. از آنجایی که سرشک آشنایی کاملی با اصول زیبایی شناسی دارد، تمام ویژگی های زیبا شناسی در اشعارش بارز و آشکار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking to pillars of aesthetics in "Hezareye Dovvome ahoyeh koohi" and "Ayeni Barayeh Sedahe"

نویسندگان [English]

  • fatemeh modarresi 1
  • sahereh haghi 2
چکیده [English]

What in this research are studies are aesthetics elements in two collections of M.Sereshk's poems. It should be noticed that unity, proportion and equilibrium have main role in image creation of sereshk. In verbal part specially in word and grammar elements and basis of aesthetics science exempt special embossment to his poet, in this case his poet has been never gone out of this range. This par ticular appear perfect in all of his poets especially in"hezarcye dovvome ahooye koohi". In this collection can not find a poet has solidity. From where since sereshk has perfect acquaintance with aesthetics basis all aes thetics basis in his poets is evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetic
  • unity
  • proportion
  • equilibrium