نقد فمینیستی داستان های بیژن نجدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نقد فمینیستی یا زن مدارانه با بیشینه ای سی و پنج ساله، یکی از روش های معتبر نقد ادبی معاصر است که هدف آن اعتراض به نحوه ارائه شخصیت های زن در ادبیات، به ویژه ادبیات داستانی است.شخصیت زن در آثار نویسندگان مرد معمولا متناسب با فرهنگ مرد سالارانه از الگوهای کلیشه ای پیروی می کند که نمایش دهنده برداشت ها و انتظارات نویسنده از جنس زن است و او را به صورت موجودی تابع و در حاشیه نشان می دهد. شخصیت های زن در داستان های بیژن نجدی در چند محور قابل بررسی است: 1- اصلی یا فرعی بودن آنها در داستان. 2- جامع یا ساده و ایستا یا پویا بودن. 3- نقشی که این اشخاص در داستان و روند شکل گیری حوادث دارند و تاثیر مثبت یا منفی که بر رویدادها، اشخاص و نتیجه داستان می گذارند. علی رغم برجستگی های داستان نجدی به لحاظ ساختار و زبان، در این گفتار از بررسی ساختار، سبک، مضمون و سایر عناصر داستان پرهیز شده و اشاره ای مختصر به موضوع و مضمونن در حد ضرورت و در راستای هدف نقد است. 10 داستان از مجموع 30 داستان کوتاه و کامل به جا مانده از نجدی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feministic criticism of Bijan Najdi's stories

نویسنده [English]

  • almas tajerian
چکیده [English]

Feministic criticism is one of the standard contemporary approaches that opposes to the way that female characters are presented in the literature. A female character in the works of male writers usually conforms to the views of a male-dominant culture, which follows the stereotypical molds in which the character is analyzed, and indicates that the author's expecta• tions of the. character are usually minimal and secondary to the dominant male. Female characters in Bijan Najdi's stories could be explored by the following perspectives: (1) Their major or minor role in the stories. (2) their simple/ sophisticated or static/ dynamic roles (3) The effect of their . role in the formation of events in the story. on these grounds, stories of the collection of his 30 short stories are briefly criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminism
  • personification
  • Feministic Criticism
  • Bijan Najdi