مقایسه ساختار مقدمه مقالات انگلیسی و فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه امام حسین

چکیده

دانشجویان ایرانی در فراگیری انگلیسی غالبآ با مشکلات فراوانی مواجه می شوند. ریشه یابی علمی علت این مشکلات می تواند کمک شایانی در آموزش و فراگیرق نگارش بنماید. مفاهیم طرحواره ها و شیوه هایی که دانشجویان در محیط های فراگیوی نگارش زبان اول کسب کرده اند> به طور ناخودآگاه یا خودآگاهد ر نگارش زبان خارجی تاثیر می گذارند. یکی از عوامل مهم تاثیر ساختار نگارش زبان مادری در نگارش زبان خارجی می باشد جهت مطالعه تفاوتهای مقالات انگلیسی و فارسی در این مقاله مقده معالات انگلیسی و فارسی مورد مقایسه قرار گرفته است. برای تحقق این امر صد مقاله انگلیسی و صد مقاله فارسی به طور تصادفی از مجلات دو زبان انتخاب شده است و در مقدمه آنها محورهای ذیل تحت بررسی علمی و کتبی قرار گرفته است: ١ . جایکاه جمله موضوعی در مقالات انگلیسی و فارسی ٢ . طول مقدمه مقالات انگلیسی و فارسی . درجه انتزاعی بودن و عینی بودن مطالب مطرح شده در مقدمه نسبت به موضوع مقاله. نتیجه این تحقیق نشان داد که در اکثریت مطلق مقالات انگلیسی جمله موضوعی در بخش ابتدا ی مقدمه قرار می گیرد ولی در مقالات فارسی معمولا جمله موضوعی در بخش میانی و یا انتهای مقدمه قرار می گیرد. مقدمه مقالات فارسی به مراتب از مقدمه مقالات انگلسیی طولانی تر هستند و همچنین جملات موجود در مقدمه مقالات فارسی نسبت به جملات مقالات انگلیسی مشابه خود کلی تر و انتزاعی تر هستند. آموزش نگارش صرفآ . یاد گرفتن نوشتن جملات صحیح حاصل نمی شود. بسیاری از خصوصیات نگارش در سطوح فراتر از جمله مطرح است که دانشجویان از آنها اطلاع ندارند. آموزش این خصوصیات و تطبیق آنها در نگارش زبان مادری و زبان خارجی می تواند روند فراگیری نگارش زبان خارجی را تسریع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contrastive Rhetoric: A study of Introduction and Thesis Statement in the American English and Persian Expository Essays

نویسنده [English]

  • mohammad taghi haani
چکیده [English]

Iranian students often face serious problems in learning to write English composition. Out of the different factors affecting the students' concepts, schemata and strategies in writing English composition, the influence of L 1 rhetorical organization in L2 composition is an important issue which has been neglected in researches and teaching methodologies for Iranian English language learners. This article made a contrastive study of the rhetorical organization of the introductory part of the American English and Persian expository essays. Using I-unit and discourse bloc as the method for quantitative analysis, the research studied sample essays from the journals of the two languages. The result of the analysis showed that there is a major difference between the introduction of the essays of the two languages in length of the introductions, placement of the thesis statement and generality and specificity of sentences. As for the pedagogical implication, the study suggests that comparing the rhetorical organization of the compositions of the two languages and raising Iranian English language learner's awareness of these differences can be effective in improving Iranian English language learners' composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrastive
  • Rhetoric
  • Thesis Statement
  • Expository
  • deductive
  • Inductive
  • Specificity