بررس رابطه موجود میان زمان از پیش تعیین شده برای انجام فعالیت زبان اموزی و میزان افطراب در زبان آموزان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر تلاشی است برای بررسی رابطه موجود میان پیچدگی فعالیت نوشتاری زبان آموزی دوموقعیت مختلف برای انجام فعالیت و دشوارش آن میزان اضطراب آنی در زبان آموزان . تعداد ٦٤ زبان آموز در سطح بالاتر از متوسط زبان آموزی از میان ١٣٧ نفر که از نظر اضطراب ذاتی و سطح معلومات زبانی همگن بودند، انتخاب شدند و در دو گروه موقعیت مختلف از نظر پیچیدگی، فعالیت نوشتاری یکسان را انجام دادند. نتیجه تحقیق بیانگر این واقعیت است که رابطه مثبتی میان میزان پیچیدگی و دشواری فعالیت های زبان آموزی در زمینه نوشتاری وجود داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Preplanning Time For Task Performance And The Anxiety Level Of Iranian Efl Learners

نویسندگان [English]

 • mansour fahim 1
 • behnaz bateni 2
چکیده [English]

Research on task-based instructions attempted to identify types of task that enhance learning and also those variables related to both learners and teachers for successful achievement of objectives; one of these variables related to learners is anxiety. The present study attempts to find out whether there is any relationship between task complexity (the two situations of preplanning time for writing task performance) and task difficulty (the level of anxiety of the performers). 64 learners who were similar in their levels of trait anxiety and language proficiency from among the total number of 13 7 upper intermediate learners were divided into two groups of 32 to perform a writing task in the two different situations of task complexity. The result of the study indicates that there is a positive correlation between task complexity and task difficulty. In addition, there is a significant difference between the performances of the performers in the two different conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Situation specific anxiety
 • State anxiety
 • Performance
 • Preplanning time
 • Task
 • Task complexity
 • Task difficulty
 • Trait anxiety