بررسی رویکرد روان شناختی در ادبیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز

چکیده

یکی از شیوه های بررسی و ارزیابی آثار ادبی، نقد و تحلیل آن بر اساس دستاوردهای روان شناسی است . از آنجا که موضوع این دانش، شناخت ذهن و رفتار انسانی است و از سویی آثار ادبی جلوه ای از اندیشه و شخصیت پدیدآورنده خود را به نمایش می گذارد و فرآیند آفرینش ادبی امری کاملاً روانی است لذا برای شناخت انگیزه ها و ویژگی های شخصیتی هنرمندان، می توان از آثار آنان به عنوان یک منبع تحقیق بهره برداری نمود. در این راستا نظریات گوناگونی از سوی منتقدان ادبی و روان شناسان آشنا به حوزه ادبیات ارائه شده است و مکاتب ویژه ای برای تحلیل کیفیت خلق اثر ادبی و هنری به وجود آمده است. به رغم انتقادات و خرده گیری هایی که تا کنون بر نظریات یاد شده وارد آمده است ولی نقد روان شناختی آثار ادبی همچنان از جذاب ترین انواع نقد به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Psychological Approach in Literature

نویسندگان [English]

  • hasan dadkhaah tehrani
  • alireza mahaki pour
چکیده [English]

One of the methods in the analysis and appreciation of literary work is to review and analyze them in terms of Psychology. Since Psychology deals with human mind and behavior and literary works are generally a manifestation of their authors character (and in particular, the process of literary creation is a psychological process) Psychologyical analysis of these literary works and the knowledge gained through them, could be quite essertnieal and fruitful for us. To this end different theories have been offered by literary critics and Psychologists interested in and familiar with literature giving birth to different schools and approaches for the analysis of works of art and literature. However, in spite of some strong objections to such theories, the psychological approach in literary analysis and appreciation is still one of the most attractive approaches in literary criticism.