اموزش بررسی امکانات در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دهه گذشته ، روش های نوینی در یادگری زبان خارجی و یا زبان دوم بخصوص زبان انگلیسی توسعه یافته است و در این زمینه تحقیقات نشان داده اند که از طریق زبان فراگیر باید توانایی صحبت کردن ، بیان افکار و فهمیدن عقاید دیگران را بدست بیاورد . به نظر می رسد که روش آموزس متداول در ایران تمایل به سمت آن چیزی که فریری ((آموزش بانکی )) می نامد پیدا کرده امت . این تحقیق بر آن شد که فلسغه آموزش فریری به نام آموزش نقادانه را در کلاس های زبان خارجی دانشگاه با توجه به زمینه هاو فرهنگی ، اجتماعی ، اسلامی و ایرانی دانشجویان به کار برد. به عبارت دیگر ، این بررسی نشان داد که چکونه یادگیری زبان انکلیس از طریق روش فوق توانایی دانشجویان زبان خارجی را چه ازنظر اجتماعی و چه ار نظر زبان افزایش داده است . بررسی این روش تدریس با استفاده ار روش های گیفی تشریحی ، عواملی را که شرکت کنندگان جهت یادگیری و تدریس مفید لازم می دانستند مشخص کرده است . نتایج این تحقیق نشان داده است که مدرسان به عنوان (( خردمندان تغییر گرا ))توانایی صحبت بر اساس گفتمان نقادانه را در دانئجویان افزایش داده اند . علاوه بر این ، استفاده صحیح و واقعی زبان انگلیسی ، از طریق خواندن ، نوشتن ، شنیدن ، صحبت کردن دانشجویان را در راستای ساختن معنی کمک زیادی کرده است .

عنوان مقاله [English]

A Pedagogy of Possibility for EFL: Rewriting Paulo Freire's Humanization Process in an Islamic Context

نویسنده [English]

  • azin rahimi
چکیده [English]

In the last decade, new trends have been developed in the study of foreign/second language learning, especially English. In this respect research has shown that language should give learners the power to talk, to express their thoughts and to understand a variety of different perspectives. The present research was an attempt to implement Freire's philosophy of teaching, that is critical pedagogy, in EFL university classrooms with respect to students' Iranian-Islamic socio-cultural backgrounds. In other words, this study explored how learning English socially and linguistically empowered foreign language learners. An examination of this teaching methodology using interpretive qualitative methods uncovered the elements participants considered essential for efficient learning and teaching. Results of the study reveal that teachers as "transformative intellectuals" empowered student voice and developed critical dialogue. Furthermore, through the authentic use of language, the act of reading, writing, listening, and speaking helped students to construct meaning freely.