ارزیابی اولین دوره تربیت مدرس در کانون زبان ایرانیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی انشکاه علامه طباطبایی

چکیده

خلاصه مقاله : این مقاله گزارشی درباره اولین دوره جامع تربیت مدرس درکانون زبان ایران می باشد . این دوره که با حضور13 دانشجو معلم تشکیل شده6 ماه به طول انجامید . برنامه دوره در ٢ ترم ارائه شد که مجموعا ١٢٠ ساعت آموزشی را دربرگرفت . این دوره شامل اموزش مهارتهای زبانی و مباحث تئوریکی بود. هدف این پژوهش بررسی سطح کیفی آموزشی درس اصول و مهارتهای روش تدریس زبان انگلیسی در این دوره بود . اطلاعات جمع آوری شده جهت انجام این پژوهش از ٣ منبع تامین گشت . ١ مشاهده کلاس ها٢ . مصاحبه با مدرس دروه . ٣ . پاسخ های کتبی جمع آوری شده از دانشجو معلمین به پرسشهای مطرح شده توسط پژوهشگر راجع به مباحث نظری درس روش تدریس . نتیجه مشاهده این کلاس و همچنین بررسی کیغی پاسخ های دانشجو معلمین و قیاس آنها با نوشته های مرتبط در ادبیات آموزش زبان انگلیسی نشان داد که مطالب این دوره از کیفیت بالایی برخوردار بود . تنها مورد ضعف مطالب ارائه شده به دانئجو معلمین عدم طرح مباحث مربوط به <<تدریس تعمقی >>بود که امید است در آینده به آن توجه بیشتری شود

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the First Teacher Education Program at the Iran Language Institute

نویسنده [English]

  • sasan baleghi zadeh
چکیده [English]

This paper is an attempt to report on a qualitative study of the first teacher education program at the Iran Language Institute. The whole program is divided into two terms, each term consisting of 120 hours of instruction. The program covers both language courses as well as a methodology course. The purpose of this study is to look into the nature of the theoretical basis of the methodology course. The data for this study was gathered through observation of the methodology course, interview with the course instructor and written answers to some questions given by the participants of the study. After commenting on certain strong points of the whole program, the writer suggests that informing the participants of the concept of reflective teaching would make a great improvement in methodology course of this program.