راه درست ترجمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

the right path to transelating

نویسنده [English]

  • A. sedighi
چکیده [English]

Le problerne de la traduction est un vieux problerne. II est lie a la diffusion des connaissances et des techniques. L'explosion de l'information qui marque notre epoque s'est accompagnee d'un accroissement considerable des activites de traduction. De ce fail son enseignement s'est impose. Pour des raisons d'efficacite pedagogique celui-ci doit s'organiser autour d'un ensemble coherant et juste de regles qui, loin d "avoir un caractere absolu, peuvent servir de points· d'appui a l' apprentissage.