الأسلوب وعلاقته بالبلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

اسلوب شیوه خلق اندیشه و بیان آن در قالب الفاظ مناسب است. در کتاب های علوم بلاغی به موضوع اسلوب اهتمام شایسته نشده است هر چند در آثار گروهی از دانشمندان به بعضی از ویژگی های لفظی اسلوب اشاره شده است؛ اما این اطلاعات در بخش های مختلف آثارشان پراکنده است و بابی به آن اختصاص داده اند اسلوب و بلاغت با هم چه ارتباطی دارند ؟ و فرق بین آن دو چیست؟ شکی نیست که اسلوب و بلاغت هر دو به لفظ و معنی و مطابقت با مقتضای حال عنایت دارند اما موضوع بلاغت اعم از موضوع اسلوب است . بلاغت برای رسیدن به کلام مطلوب از همه وسیله های معنوی و بیانی و بدیعی بهره می گیرد اما اسلوب شامل وسایل معینی است که نویسنده ای در موضوعی خاص از آن استفاده می کند. به تعبیر دیگر بلاغت علم است قبل از این که فن و شیوه باشد، اما اسلوب عبارت از بلاغت یک مؤلف است ، شیوه ای خاص که نویسنده برای تحقق بلاغت در اندیشه و تعبیر از آن استفاده می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vlaqth galvanizing Balblaghh

نویسنده [English]

  • eisa motaghizadeh