جستاری در ادبیات فارسی و اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

در این نوشته تفاوت ها و مشترکات بین ادبیات فارسی و اروپایی (بویژه شعر) به صورت اجمالی بررسی خواهد شد. بی تردید هر کدام از وجوه این بررسی ، نیاز به ذکر شواهد و امثال دارد تا سنجشی مستدل ، مستند و قابل قبول باشد. اما با توجه به متنوع بودن زمینه های این مقایسه ، در صورت بیان شواهد، این نوشته از حد خود درخواهد گذشت و ای بسا نیاز به تدوین کتابی باشد. از این روی و بنابر ضرورت پرهیز از تطویل (سخن آگنی) از ذکر شواهد به اشاره های کوتاه بسنده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into Persian and European

نویسنده [English]

  • davud esparham