فردینان دو سوسور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت لمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله ی حاضر تلاشی است برای معرفی پدر زبان شناسی نوین و بازبینی آرای ژی . برای دستیابی به این هدف، پس از شرح مختصری از زندگی این نابغه ی زبان شناسی، به مهمترین نکاتی اشاره خواهد شد که از سوی وی به شکلی منسجم عنوان شده و پایه های اولیه ی دانش زبان شناسی را تشکیل داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ferdinand de Saussure

نویسنده [English]

  • korosh safavi
چکیده [English]

The objective of the present paper is to introduce founder of modern Linguistics, Ferdinand de Saussure, and his Viewpoints. To achieve this, a short biography of this genius will be presented, and then, his doctorine on the stody of Language, which has been the cornerstone of modern Linguistics will be provided.